Ferramentas de usuario

Ferramentas do sitio


dashboard_grafana

Diferenzas

Isto amosa as diferenzas entre a revisión seleccionada e a versión actual da páxina.

Enlazar a esta vista de comparación

Next revision
Previous revision
dashboard_grafana [2020/05/05 18:55]
apermuy creado
dashboard_grafana [2020/05/05 19:04] (actual)
apermuy
Liña 3: Liña 3:
  
 https://​computingforgeeks.com/​install-influxdb-on-ubuntu-18-04-and-debian-9/​ https://​computingforgeeks.com/​install-influxdb-on-ubuntu-18-04-and-debian-9/​
 +
 +https://​www.jorgedelacruz.es/​2016/​06/​29/​en-busca-del-dashboard-perfecto-influxdb-telegraf-y-grafana-parte/​
 +
 +https://​www.nociones.de/​monitoriza-tu-sistema-con-telegraf-grafana-e-influxdb/​
dashboard_grafana.1588697702.txt.gz · Última modificación: 2020/05/05 18:55 por apermuy