Ferramentas de usuario

Ferramentas do sitio


aeira

Esta é unha revisión antiga do documento!


Proxecto A Eira

A Eira é un proxecto tecnolóxico que ten como principal obxectivo o desenvolvemento dun sistema de difusión de contidos para o sitios:

Obxectivos

  • Desenvolver un único sitio de referencia que sirva como punto de referencia para todo o contido catalogado no proxecto.
  • Aumentar a visibilidade e difusión para manter a vivo o proxecto.
  • Desenvolver un API homoxéneo para os diferentes sitios web do proxecto en versións Drupal 7 e 8.

Sen lugar a dúbidas, a publicación de A Cultura da Auga supuxo un punto de inflexión para a asociación, desde un punto de vista tecnolóxico, pero tamén desde un punto de vista de visibilidade e difusión.

Ao servir como referencia e punto de partida para proxectos como os citados Abeancos ou obaixoulla, mantivemos contacto directo con colectivos que doutroxeito sería prácticamente imposible, polo carácter local da asociación.

A medida que o número de proxectos medra, xurde a necesidade de poder aglutinar nunha única canle unha mostra dos elementos máis representativos de cada proxecto; isto é, en esencia a definición do “Proxecto Aeira”

Alcance

Planificación

  • 1 xaneiro - 31 maio 2020 - Deseño imaxe visual
  • 1 xaneiro - 31 marzo 2020 - Desenvolvemento API
  • 1 abril - 31 setembro 2020 - Desenvolvemento frontal web proxecto
  • 1 outubro - 30 novembro 2010 - Publicación e presentación do proxecto
aeira.1576925633.txt.gz · Última modificación: 2019/12/21 11:53 por apermuy